ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

دیوارهای خسته ضد آمریکا

نقاشی‌های دیواری و دیوارنویسی‌ها ضد آمریکایی در ایران

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در حالی دست صلح و دوستی به سوی مردم آمریکا دراز کرده که نقاشی‌های دیواری و دیوارنویسی‌های ۳۵ سال مخالفت با آمریکا، مقابله با «استکبار جهانی» و فرهنگ ستایش جنگ در راه خدا - اگرچه بی رنگ و رو - اما همچنان بر دیوارهای شهرهای مختلف ایران وجود دارند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.