قتل‌های ناموسی و جوامع سنتی

محسن کاکارش – هرماه در شهرستان مریوان یک «قتل ناموسی» با چاقو، تبر، اسلحه شکاری و … صورت می‌گیرد و این تنها مربوط به یک شهر از مناطق کردنشین است.