ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«کمی بهار...»؛ شهرنوش پارسی‌پور- ۸

عزت و خانواده اش از شيراز به تهران منتقل مى شود. او بايد در دانشگاه تازه تاسيس رياضيات درس دهد.

بزرگ‌ کنید

عزت و خانواده اش از شيراز به تهران منتقل مى شود.  او بايد در دانشگاه تازه تاسيس رياضيات درس دهد.  شوكت نيز با خانواده اش از مشهد به تهران منتقل مى شود.  الياس خان بيدار بخت، شوهر كوكب مقاطعه كار آسفالت كردن خيابان هاى تهران است.  از شوكت پول مى گيرد تا براى او خانه اى بسازد.
داگمار آلمانى سل گرفته است به آلمان منتقل شده.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.