ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تخریب جنگل‌های هیرکانی

جنگل‌زدایی به منظور ساخت و ساز

جنگل‌های هیرکانی استان گلستان که از مهم‌ترین منابع طبیعی ایران است در سال‌های اخیر مورد تخریب و جنگل‌زدایی به منظور ساخت و ساز و ایجاد زمین‌های کشاورزی قرار گرفته است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.