ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

روش‌ اسکینر در تفسیر متون تاریخ اندیشه

این مجموعه که شامل سه مقاله است یک آشنایی مقدماتی با روش‌‌شناسی تفسیری در متون تاریخ اندیشه بر اساس دیدگاه کوینتین اسکینر است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.