ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

قانون کار، حرکت های اجتماعی و آموزش کودکان

وزیر آموزش پرورش سال گذشته اعلام کرد که ۷ میلیون کودک از چرخه تحصیل وامانده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که حق تحصیل رایگان از بخشی از کودکان ایران سلب شده است.

بزرگ‌ کنید

آموزش رایگان حداقل تا دوره متوسط، حق همه افراد جامعه است. این حق در اصل سی قانون اساسی ذکر شده است. اما در عمل در ایران به دلایل مختلف این حق تبدیل به نوعی امتیاز شده است. گروهی به دلیل فقر و تنگدستی یا تبعیض مذهبی مثل بهاییان یا نداشتن کارت اقامت (مهاجرین) از حق داشتن تحصیل در مقاطعی محروم می‌شوند.
وزیر آموزش پرورش سال گذشته اعلام کرد که ۷ میلیون کودک از چرخه تحصیل وامانده‌اند. این آمار نشان می‌دهد چگونه این حق از بخشی از کودکان ایران سلب شده است.

محمد لطفی فعال حقوق کودک در سمینار کالاشدگی آموزش، به نمونه های تاریخی این تأثیر در ایران و بررسی زمینه های حقوقی مسئله آموزش پرداخته است. این سمینار از سوی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در مهرماه امسال در تهران برگزار شد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.