ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

اعتصاب غذای عبدالفتاح سلطانی و چهار زندانی سیاسی دیگر در اعتراض به وضعیت وخیم زندانیان بیمار

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، در باره وضعیت پدرش به زمانه می گوید.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، در اعتراض به شرایط وخیم زندانیان بیمار، دست به اعتصاب غذا زده است.  چهار زندانی سیاسی دیگر بند سیصد وپنجاه اوین نیز در حمایت از او اعتصاب غذای خود را آغاز کرده اند. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، در باره وضعیت پدرش به زمانه می گوید.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.