ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

اعتصاب غذای عبدالفتاح سلطانی و چهار زندانی سیاسی دیگر در اعتراض به وضعیت وخیم زندانیان بیمار

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، در باره وضعیت پدرش به زمانه می گوید.

بزرگ‌ کنید

عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، در اعتراض به شرایط وخیم زندانیان بیمار، دست به اعتصاب غذا زده است.  چهار زندانی سیاسی دیگر بند سیصد وپنجاه اوین نیز در حمایت از او اعتصاب غذای خود را آغاز کرده اند. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، در باره وضعیت پدرش به زمانه می گوید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.