ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

انتشارات "آگاه" و "اختران" رفع تعليق شدند

محمود آموزگار، دبير اتحاديه ناشران

محمود آموزگار، دبير اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران از رفع تعليق انتشارات "آگاه" و "اختران" خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمود آموزگار همچنين نسبت به رفع تعليق از فعاليت نشر "کوچک" به سبب "کم اهميت بودن موارد مطرح در پرونده آن" ابراز اميدواری کرد.

دبير اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران "اجرای ناقص ضوابط نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی" را يکی از دلايل ايجاد نارضايتی شديد در حوزه نشر و تأليف کتاب دانست و گفت: "اگر در گام اول اين ضوابط به طور درست و کامل اجرايی شوند، اين نارضايتی‌ها تا حد زيادی کاهش پيدا می‌کنند."

وی اعلام کرد که اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران آماده است چنان‌چه هر ناشر عضو اتحاديه مشکلی از جمله تعليق در فعاليت يا مجوز کتاب‌هايش دارد، به اين اتحاديه مراجعه کند.

آموزگار افزود: "ما اين آمادگی را داريم که اين موضوع را با مسئولان مربوطه در اداره کتاب مطرح و آن را در چارچوب قواعد صنفی تا به انتها پيگيری کنيم."

به‌گفته دبير اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران، اين اتحاديه خود را محدود به حيطه اعضایش نمی‌کند و نسبت به ناشرانی که عضو اتحاديه نيستند، نيز بی‌اعتنا نيست.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.