ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

حفاظت از محیط زیست در مناطق جنگ‌زده

اهمیت حیاتی حفاظت از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری‌های مسلحانه و همچنین نقش اساسی مدیریت منابع طبیعی در جلوگیری از بروز درگیری‌ها و کمک به صلح پایدار مورد تاکید روزافزون سازمان ملل متحد است.

بزرگ‌ کنید

اهمیت حیاتی حفاظت از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری‌های مسلحانه و همچنین نقش اساسی مدیریت منابع طبیعی در جلوگیری از بروز درگیری‌ها و کمک به صلح پایدار مورد تاکید روزافزون سازمان ملل متحد است. به همین دلیل این سازمان روز ششم نوامبر را به عنوان «روز جهانی مقابله با بهره‌ برداری از محیط زیست به هنگام جنگ و درگیری‌های مسلحانه» نامگذاری کرده است. هدف از این نام‌گذاری که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به تاثیرات زیان‌بار جنگ بر محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین سوء استفاده‌ها و بهره‌برداری‌های نا به جایی است که از این منابع به هنگام جنگ‌ها صورت می‌گیرد. به گزارش برنامه محیط زیستی ملل متحد حداقل چهل درصد از تمام جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی در ۶۰ سال اخیر با استفاده و تسلط بر منابع طبیعی مرتبط بوده است. منابعی که گاه مانند الماس، چوب، نفت و طلا بسیار گران‌بها هستند و یا مانند آب و خاک حاصلخیز کمیاب و حیاتی‌اند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.