مشکلِ گرفتاری در جبرِ گُسلِ زندگی‌نامه‌ای؛ پاسخ به اکبر گنجی

محمدرضا نیکفر − مقاله اکبر گنجی از این نظر شوک‌آور است که کسی چون او نیز نمی‌داند که جریان خمینی‌ بلافاصله پس از قدرت‌گیری با دیگر نیروها چه کرد.