Share

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران قرار است که تا ۱۷ روز دیگر محاکمه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، در این رابطه گفته است: “زمان رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور سابق، تغییری نکرده و کیفرخواست جدیدی نیز به دادگاه ارسال نشده است.”

در ۲۷ خرداد ماه سال جاری، خبر احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه منتشر شد و همان موقع تارنمای رسمی دولت در واکنش به این احضاریه نوشت : “بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏‌های‏ عمومی‏ دادگستری‏ باید انجام شود و در ادامه پرسیده بود “چه در زمان و با چه کیفیتی، این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است؟

به گزارش رسانه‌های داخلی، این پرونده بر اساس شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس و یعقوب خلیل‌نژاد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ طرح شده است.

محمود احمدی‌نژاد نخستین رئیس دولتی است که دوران حاکمیت جمهوری اسلامی قرار است محاکمه شود.

Share