ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

حصر خانگی

برای مردی که خواب درخت روزنامه می‌بیند

حصر خانگی فیلم کوتاهی از امین بزرگیان است که آن را برای «مردی که خواب درخت روزنامه می‌بیند» و به مناسبت هزارمین روز حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ساخته است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.