ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مردی که چهارده سال است زینب کبری می‌شود

شبیه‌خوان نقش زینب کبری در نمایش‌های تعزیه

حبیب ماهری، ۳۲ ساله، اکنون چهارده سال است که شبیه‌خوان نقش زینب کبری در نمایش‌های تعزیه است.

دوگانه‌پوشی یا دگرپوشی نمایشی که در آن افراد نقش جنسیت مخالف جنسیت خود را بازی می‌کنند در جوامعی که تفکیک جنسیتی مطرح بوده یا که حضور اجتماعی زنان قبح محسوب می‌شده، در طول تاریخ معمول بوده است. دوگانه‌پوش‌های مرد که لباس زنانه می‌پوشیدند در نمایش‌ها و اپراها در اروپا، سال‌ها نقش‌های کلیدی زنان را بازی می‌کردند (مثلاً در نمایشنامه‌های شکسپیر). در ایران، در نمایش‌های سوگواری برای اهل بیت شیعه و در محفل‌های رقص، اجراهای  ساز و آواز، در مجاورت مردان، مردان نقش زنان را بازی می‌کردند و در محافل زنانه، زنان نقش مردان را ایفا می‌کردند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.