Share
مارکوس و لوسیا از مجموعه «مردان تحت تأثیر...» اثر جون اوریانته، عکاس اسپانیایی

مارکوس و لوسیا از مجموعه «مردان تحت تأثیر…» اثر جون اوریانته، عکاس اسپانیایی

اوریانته می‌گوید در روزگار ما زن و مرد از هم به یک اندازه تأثیر می‌گیرند. مردها می‌بایست جایگاه اجتماعی خودشان را به گونه دیگری به دست آورند. در زمانی که پدران آن‌ها زندگی می‌کردند، مرد بودن کافی بود. اما حالا فقط مرد بودن کافی نیست.

صفحه بعد:

این مردان لباس زنانشان را پوشیده‌اند. فقط همین

Share