Share
گیلرمو و بئاتریس از مجموعه «مردان تحت تأثیر...» اثر جون اوریانته، عکاس اسپانیایی

گیلرمو و بئاتریس از مجموعه «مردان تحت تأثیر…» اثر جون اوریانته، عکاس اسپانیایی

در این مجموعه زنان ظاهراً حضور ندارند، اما حضور آنها کاملاً احساس می‌شود. برای همین هم اوریانته شیوه خاصی را برای نامگذاری آثارش به کار گرفته. عکس‌های این مجموعه به نام زن و مردی که با هم زندگی می‌کنند نامیده شده است. حضور یکی به معنای غیاب دیگری نیست. تأثیرات دوسویه‌اند. تفاوت‌های زیادی وجود دارد بین زن و مرد، اما تبعیض جنسیتی بی‌معناست. کافی است که پا در کفش هم بکنیم.

منبع تصاویر

Share