ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

خون دادن سفیر انگلیس برای ایرانیان

اهداء خون در مرکز صلیب سرخ

تام فلچر، سفیر بریتانیا در بیروت برای اهداء خون به قربانیان انفجار سفارت ایران در بیروت به مرکز صلیب سرخ رفت.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.