ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

درخواست استعفای مقام جمهوری چچن به دليل جنگيدن دخترش در سوريه

رمضان قديروف، رئيس دولت جمهوری

رمضان قديروف، رئيس دولت جمهوری چچن روسيه به آسو دودورکايف، رئيس اداره سازمان فدرال مهاجرت روسيه در اين جمهوری پيشنهاد کرد که به‌دليل شکايت‌های مردم از کار وی و همچنين حضور دخترش "در ميان جنايتکاران" در سوريه استعفا کند.

بزرگ‌ کنید
رمضان قديروف

به‌گزارش خبرگزاری ريانووستی روسيه، رمضان قديروف اين مطلب را در صفحه خود در شبکه اجتماعی "اينستاگرام" اعلام کرده است.

قديروف گفت: "[دختر آسو دودورکايف] در بين جنايتکارانی قرار دارد  که خون افراد غيرنظامی را به زمين می‌ريزند و اماکن مقدس اسلامی در سوريه را منفجر می‌کنند."

رئيس دولت جمهوری چچن همچنين از نارضايتی مردم اين جمهوری از فعاليت اداره مهاجرت روسيه گفته است.

قديروف افزوده است در اين اداره با مراجعه‌کنندگان "بی‌ادبانه" رفتار می‌شود.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.