Share

کلیسای مریماز شهر هیفا به سمت شهر ناصره حرکت کردم، شهری که در آنجا به حضرت مریم بشارت داده شده که پسری به دنیا خواهد آورد به نام عیسی. ناصره، همچنین شهری که حضرت عیسی دوران نوجوانی‌اش را در آنجا گذرانده است. این شهر با ۶۰ درصد مسلمان و ۴۰ درصد مسیحی پایتخت عربی اسرائیل شمرده می‌شود. در شهر ناصره به کلیسای بشارت رفتم، جای که به حضرت مریم بشارت داده شده است. بعد از آن، به کلیسای یوسف هم سری زدم، کلیسایی که بر آثار باقی مانده از نجاری یوسف بنا شده است.
پس از ناصره به سمت کرانه‌ی باختری حرکت کردم و به شهر «جنین» رسیدم. جنین شهری است که در طی اولین و دومین انتفاضه شاهد خشونت‌های زیادی بوده است. کمپ پناهندگی جنین افراد زیادی را برای انجام عملیات انتحاری در اسرائیل از دست داده و ارتش اسرائیل هم در این کمپ خشونت‌های بسیاری انجام داده است. در شهر جنین، در مسافرخانهٔ سینما جنین اقامت کردم. پس از چند روز اقامت در جنین و آشنایی با تعدادی از اهالی این شهر، به سمت «نابلس» حرکت کردم.

 

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131122_Mosafer_43_Nablus_Human_Rawarpoor.mp3[/podcast]

Share