ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

"هيچ کتابی در انتشاراتی‌های سيستان و بلوچستان منتشر نشده است"

عباس دانشی، مدير کل فرهنگ

عباس دانشی، مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سيستان و بلوچستان گفت در انتشاراتی‌های اين استان هيچ کتابی تاکنون چاپ نشده است.

روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران به نقل از مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سيستان و بلوچستان نوشت: "در حال حاضر ۱۲۳ کتاب‌فروشی، ۵۲ چاپخانه و ۱۸ انتشاراتی در استان فعال هستند."

به‌گفته وی "از ظرفيت اين تعداد کتاب‌فروشی، چاپخانه و انتشاراتی به‌خوبی استفاده نمی‌شود زيرا که در کتاب‌فروشی‌ها فقط کتاب‌های کمک درسی، در چاپخانه‌ها فقط آگهی ترحيم و در انتشاراتی‌ها هيچ کتابی چاپ نشده و اين جای تأسف دارد."

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.