ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

دانش‌آموزی در شيراز به دليل اخراج از مدرسه خودکشی کرد

دانش‌‌آموز ۱۴ ساله اهل شيراز

دانش‌‌آموز ۱۴ ساله اهل شيراز به دليل اخراج از مدرسه با طناب خود را حلق‌آويز کرد و به زندگی‌اش پايان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين دانش‌آموز به دليل همراه داشتن تلفن موبايل از مدرسه اخراج شده بود.

به گفته والدين اين دانش‌آموز "وی يک روز بعد از اخراج به همراه پدرش به مدرسه رفت اما مدير مدرسه از پذيرش او امتناع کرد و روز دوم که خودش به تنهايی به مدرسه رفته بود، مسئولان مدرسه وی را نپذيرفتند."

بر پايه اين گزارش "اين دانش‌آموز پس از مراجعه به منزل‌شان در حالی‌ که تنها بود، خود را حلق‌آويز کرد و به زندگی خود پايان داد."

پرونده اين خودکشی در دادسرای جنايی شيراز تشکيل و در مراحل تحقيقات ابتدايی قرار دارد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • اایران دوست

  این مدیر بی لیا قت نفهم بیشعور وآن نفهم بیشعوری که این نادان را بر این شغل منصوب کرده، هر دو را باید به اشد مجا رات رساند. در یک کشور بی در پیکر که سر دم دارانش حق و حقو قی برای کسی قا ئل نیستند از این گونه اتفاق ها نیا ید بی منتظره بود. وقتی جای قا ضی با حمال عوض شود ، بد تر از این اتفا قها خوا هد افتاد، که هرروز شا هد آن هستیم . چشم آقای روحا نی با منشور شان روشن!!!!

 • دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد | Elnaz Tahmasebi Kandroudi

  […] دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد […]

 • دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد | mostafasalimi

  […] گزارش  رادیو زمانه  به نقل از خبرگزاری مهر، این دانش‌آموز به دلیل همراه […]

 • دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد | darvishazadi

  […] گزارش  رادیو زمانه  به نقل از خبرگزاری مهر، این دانش‌آموز به دلیل همراه […]

 • دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد | sirvannejavi

  […] گزارش  رادیو زمانه  به نقل از خبرگزاری مهر، این دانش‌آموز به دلیل همراه […]

 • دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد | free Saeed Malekpour

  […] گزارش  رادیو زمانه  به نقل از خبرگزاری مهر، این دانش‌آموز به دلیل همراه […]

 • دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد | mansurarvand

  […] گزارش  رادیو زمانه  به نقل از خبرگزاری مهر، این دانش‌آموز به دلیل همراه […]

 • دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد | aliafsharee

  […] گزارش  رادیو زمانه  به نقل از خبرگزاری مهر، این دانش‌آموز به دلیل همراه […]

 • دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد | aliafshaari

  […] گزارش  رادیو زمانه  به نقل از خبرگزاری مهر، این دانش‌آموز به دلیل همراه […]

 • دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد | houshangrezai

  […] گزارش  رادیو زمانه  به نقل از خبرگزاری مهر، این دانش‌آموز به دلیل همراه […]

 • دانش‌آموزی در شیراز به دلیل اخراج از مدرسه خودکشی کرد | golparipour

  […] گزارش  رادیو زمانه  به نقل از خبرگزاری مهر، این دانش‌آموز به دلیل همراه […]