روایت یک خانواده فاسد

حمید مافی- اقتصاد ایران همه مولفه‎های فسادخیزی را داراست. نهاد ثروت و قدرت در کنار یکدیگر قرار دارند و رانت اطلاعاتی در نبود شفافیت اطلاع‌رسانی، نقش ویژه‎ای در اقتصاد بازی می‌کند.