ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

علی‌رضا درويش از روزنامه‌نگاران زرتشتی در ايران بازداشت شد

مأموران امنيتی در ايران با

مأموران امنيتی در ايران با مراجعه به محل کار علی‌رضا درويش، روزنامه‌‌نگار زرتشتی، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

علی‌رضا درويش در دفتر هفته‌نامه "امرداد" بازداشت شده است

به گزارش کلمه، علی‌رضا درويش ظهر دوشنبه ۱۸ آذرماه در هفته‌نامه "امرداد" بازداشت شده است. اين هفته‌نامه متعلق به زرتشتيان است.

مأموران امنيتی پس از بازرسی محل کار وی و ضبط کامپيو‌تر، سی‌دی و مدارک مربوط به هفته‌نامه امرداد، به محل سکونت اين روزنامه‌نگار رفته و پس از تفتيش و بازرسی منزل و ضبط لوازم وی، او را به محل نا‌معلومی انتقال دادند.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.