ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بازداشت مديران يک سايت موسيقی توسط اطلاعات سپاه پاسداران

مديران يک سایت اينترنتی توليد، انتشار و معرفی موسيقی زيرزمينی ايرانی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

مديران يک سایت اينترنتی توليد، انتشار و معرفی موسيقی زيرزمينی ايرانی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

در هفته‌های اخير موج بازداشت وب‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه آغاز شده است.

به گزارش کلمه، سه تن از مديران سايت "برگ موزيک" از سوی سپاه بازداشت شده‌اند که يک تن از آن‌ها با قرار وثيقه آزاد شده است.

اين افراد ۲۰ مهرماه در شهرستان ساری بازداشت شده و سپس به بند ٢الف سپاه در زندان اوين منتقل شده‌اند.

بر پايه اين گزارش "مديران اين سايت فعال در حوزه موسيقی زيرزمينی در بند ٢الف تحت فشارهای شديد بازجويی شده و به آن‌ها گفته شده است که بايد با حضور در مصاحبه تلويزيونی عليه خود اعتراف کنند."

در هفته‌های گذشته موج بازداشت وب‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه آغاز شده است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.