Share
چشم‌انداز یک طبیعت آلوده در شهر پریپیت

چشم‌انداز یک طبیعت آلوده در شهر پریپیات

زنان جوانی که مقابل دوربین قرار گرفته‌اند، می‌بایست قواعد زندگی در منطقه آلوده چرنوبیل را رعایت کنند. آنها می‌بایست شلوار بلند و پیراهن‌های آستین‌بلند بپوشند و اجازه ندارند بر علف‌زارها راه بروند و به پوشش گیاهی این منطقه دست بزنند. منطقه آلوده است و هر ساقه و شاخه و برگی در این منطقه، رادیواکتیو و سرطان‌زاست. مارک اروین بابی می‌خواهد با این مجموعه نشان دهد که نسل تازه‌ای سربرآورده و در مکانی آلوده که از پیشینیانش به او به ارث رسیده، رد و نشانی از زندگی را جست‌و‌جو می‌کند.

صفحه بعد:

فاجعه چرنوبیل

Share