Share
رویارویی دو نسل. یکی سرزنده و شاداب. دیگری خسته و تباه‌شده

رویارویی دو نسل. یکی سرزنده. دیگری خسته

مارک اروین بابی مانکن‌هایش را از نسل مهاجران اوکرائینی برگزیده است. آنها زاده شهر کیف یا مینسک‌اند، اما در نیویورک، مایلند، لندن یا هنگ‌کنگ زندگی و کار می‌کنند.

اروین بابی می‌گوید این دختران از نسلی هستند که بر نسل پیش از خودشان شورش کرده‌اند و اکنون شیوه زندگی دیگری جز شیوه زندگی پدرانشان را در پیش گرفته‌اند. حضور آنان در چرنوبیل به معنای رویارویی این نسل با میراث گذشتگانش هم هست.

صفحه بعد:

دختران چرنوبیل

Share