Share
یک نسل شورشی با فرهنگ پاپ و میراث گذشتگانش

یک نسل شورشی با فرهنگ پاپ و میراث گذشتگانش

مارک اروین بابی این دختران را «دختران چرنوبیل» (Chernogirls ) می‌نامد. مجموعه‌ای که پرداخته با همین عنوان به نمایش گذاشته می‌شود. او اعتقاد دارد که این دختران می‌توانند فرهنگ پاپ را با میراث به جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی دربیامیزند. «دختران چرنوبیل» می‌تواند عنوان خوبی هم باشد برای یک داستان مصور. آنها سال‌هاست که از اوکرائین مهاجرت کرده‌اند و در کشورهای دیگر زندگی موفقی دارند. با این‌حال رشته‌ای آنها را به این خاک سوخته پیوند می‌دهد. مارک اروین بابی در مجموعه‌اش این پیوند را می‌خواهد نشان بدهد.

منبع تصاویر

در همین زمینه:

پا در کفش زنان
دیوارهای مرزی و حس فریبنده امنیت
«همسایه‌ها»؛ از دریچه دوربین یک عکاس آمریکایی

Share