Share
یکی از آثار پرویز کلانتری در دوران کار با کاهگل

یکی از آثار پرویز کلانتری در دوران کار با کاهگل

کلانتری از سال‌های دهه ۱۳۵۰ به سمت استفاده از عناصر و همچنین مواد و مصالح معماری بومی ایران در نقاشی‌های خود رفت. در این سال‌ها بود که او به استفاده از کاهگل در کارهای خود روی آورد و تصویرگر شهرها و روستاهای ایران و طبیعت بکر آن شد. رنگ غالب آثار کلانتری رنگ خاک است. او در تعدادی دیگر از آثارش جلوه‌هایی از رنگ لاجوری و فیروزه‌ای را نیز به کار می‌برد. از این زمان به بعد، پرویز کلانتری نیز در زمره نقاشان مکتب سقاخانه قرار گرفت.

صفحه بعد:

پرویز کلانتری و مکتب سقاخانه

Share