Share
 «هیچ»، یکی از آثار شناخته شده پرویز تناولی، از دیگر هنرمندان مکتب سقاخانه که پرویز کلانتری هم در دوره‌ای به آن تعلق داشت

«هیچ»، یکی از آثار شناخته شده پرویز تناولی، از دیگر هنرمندان مکتب سقاخانه که پرویز کلانتری هم به آن تعلق داشت

مکتب سقاخانه یکی از جریان‌های هنری ایران بود که از سال‌های دهه ۱۳۴۰ و با هنرمندانی مانند حسین زنده‌رودی، پرویز تناولی، رضا مافی، فرامرز پیلارام، منصور قندریز و مسعود عربشاهی آغاز شد. این هنرمندان گرچه زبان و بیان مدرنی برای خلق آثار هنری خود داشتند، اما در کنار از عناصر بسیار سنتی و مذهبی فرهنگ ایرانی نیز استفاده می‌کردند. استفاده از خوشنویسی در نقاشی و یا حضور اشیاء و عناصری از سقاخانه‌ها و زیارتگاه‌ها و دیگر نمادهای سنتی در کارهای آنان باعث شد تا برای نخستین بار، کریم امامی، مترجم و منتقد هنری، نام مکتب سقاخانه را به این جریان هنری اطلاق کند.

صفحه بعد:

پرویز کلانتری و وفاداری به عناصر بومی

Share