Share
پرویز کلانتری و تلاشش برای سازگار کردن عناصر بومی ایران با نقاشی مدرن

پرویز کلانتری و تلاشش برای سازگار کردن عناصر بومی ایران با نقاشی مدرن

پرویز کلانتری در مورد این که چه طور می‌تواند عناصر بومی ایران را با نقاشی مدرن پیوند دهد به روزنامه «اعتماد» گفته است مدرن از جایی شروع می‌شود که به سنت لگد می‌زند و جانشین آن می‌شود. اما عجیب است که در ایران چنین نشد. به گفته کلانتری «بوف کور» که مدرن‌ترین رمان ایرانی است بر محور یک نقاشی مینیاتور روی قلمدان شکل گرفته است. او به این ترتیب تمام آثار مدرن ایرانی را دارای این پارادکس یا تناقض ارزیابی می‌کند. کلانتری می‌‌گوید دوست دارد به این عناصر بومی وفادار بماند چون هویت او را تعریف می کنند.

صفحه بعد:

پرویز کلانتری و مزه مزه کردن جغرافیای ایران

Share