درمان دانش‌آموزان شین‌آباد به خاطر “عدم‌ واریز پول ” متوقف ماند

خانواده دانش‌آموزان شین‌آباد می‌گویند که … Continue reading درمان دانش‌آموزان شین‌آباد به خاطر “عدم‌ واریز پول ” متوقف ماند