ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تعطيلی مدرسه‌ای در يکی از روستاهای مهاباد به دليل آتش‌گرفتن بخاری

بخاری نفتی مدرسە يکی از

بخاری نفتی مدرسە يکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهاباد در استان آذربايجان غربی دچار آتش‌سوزی شد.

مسئولان مدرسه پس از اين اتفاق اين دبستان را تعطيل کردند.

به گزارش کُردپا، اين آتش‌سوزی که در مدرسه روستای "کهريزه شيخان" رخ داده، تلفاتی نداشته است.

اين حادثە در حالی روی دادە است کە مسئولين و نمايندگان کُرد در مجلس ايران بعد از حادثە سال گذشته‌ آتش‌گرفتن بخاری در مدرسه روستای شين‌آباد، دربارە‌ "غيراستاندارد بودن وسايل گرمايشی مدارس" بە نهادهای مسئول هشدار دادە بودند.

بعد از حادثە شين‌آباد، فريبرز اسماعيل‌زادە، مسئول ادارە نوسازی مدارس استان آذربايجان‌غربی اعلام کرد ۶۰۰ کلاس درس در روستاهای اين استان از بخاری نفتی استفادە می‌کنند، اما بە علت نبود اعتبار و بودجە توانايی تهیە نمودن سيستم گرمايشی استاندارد را ندارند.

۳۷ دختر مقطع ابتدايی مدرسە دخترانە روستای شين‌آباد پيرانشهر، در تاريخ ۱۵ ‌آذرماه سال ١٣٩١ بە علت آتش گرفتن بخاری کلاس درس دچار سوختگی شدند کە دو تن از آن‌ها جانشان را از دست دادند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.