Share

انسان مسئول تغییر آب و هوای زمین

انتشار گزارشی علمی توسط هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) تردیدها را در مورد نقش موثر انسان در گرم‌تر شدن آب و هوای کره زمین از میان برداشت.«هیئت بین‌دولتی تغییرات آب و هوایی»، هیئتی است علمی و مرکب از نمایندگان کشورهای مختلف جهان و این گزارش جدید را در جریان نشستی در استکهلم  در ماه سپتامبر منتشر کرد.

01

در تهیه این گزارش بیش از دویست دانشمند مشارکت داشتند. مطابق این گزارش میزان بالا آمدن سطح آب دریاها از نیمه سده نوزدهم تاکنون، در دوهزار سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این گزارش همچنین به میزان تجمیع گازهای گلخانه‌ای در جو زمین اشاره کرده و می‌گوید افزایش برخی از این گازها در طول هشتصد هزار سال گذشته بی‌سابقه بوده است.  گاز دی اکسید کربن به میزان چهل درصد پس از انقلاب صنعتی در سده‌های هجدهم و نوزدهم افزایش یافته است، که دلیل اصلی آن استفاده فراوان از سوخت‌های فسیلی و همچنین تغییر کاربری بسیاری از اراضی زمین است.

صفحه بعد: سرمایه‌گذاری عظیم چین برای مقابله با آلودگی هوا

Share