ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ارگ بم، ده سال پس از ویرانی

بازسازی ناتمام ارگ بم

بازسازی ارگ بم که در اثر زلزله روز ۵ دی ۱۳۸۲ بیش از هشتاد درصد آن از بین رفته بود، با گذشت ده سال همچنان ادامه دارد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.