ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

احتمال دستيابی کارگران پلی‌اکريل به مهم‌ترين خواسته خود

کميسيون کارگری شورای تأمين شهرستان

کميسيون کارگری شورای تأمين شهرستان مبارکه در نامه‌ای از متوقف شدن سياست کوچک‌سازی کارخانه پلی‌اکريل اصفهان خبر داده است. در صورت عملی شدن توقف سياست کوچک‌سازی کارخانه، کارگران اين کارخانه که چندين بار دست به اعتراض زده بودند به مهم‌ترين خواسته خود دست می‌يابند.

بزرگ‌ کنید
يکی از تجمع‌های اخير کارگران معترض پلی‌اکريل

به‌گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، کميسيون کارگری شورای تأمين شهرستان مبارکه با ارسال نامه‌ای به کريم فروزان، مديرعامل شرکت پلی‌اکريل اصفهان تأکيد کرده است که سياست کوچک‌سازی کارخانه متوقف شده است.

رونوشت اين نامه به امضای مهدی سليمانی، فرماندار شهرستان مبارکه رسيده است.

بنا به اين گزارش، نماينده کارگران پلی‌اکريل اصفهان گفته است در حالی که يک هفته از تاريخ ارسال اين نامه می‌گذرد، هنوز نشانه‌ای دال بر توقف اجرای سياست کوچک‌سازی در کارخانه به چشم نمی‌خورد اما کارگران تصميم گرفته‌اند تا پايان هفته جاری به فرمانداری فرصت دهند و به همين منظور نيز، تجمع‌های اعتراضی خود را متوقف کرده‌اند.

در نامه کميسيون کارگری شورای تأمين شهرستان مبارکه همچنين تأکيد شده است که ماهيت قرارداد پرسنل کارخانه تغييری نکرده و مدت قراردادها افزايش می‌يابد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.