ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تلف شدن پرندگان باغ پرندگان شیراز

یخ زدن پرندگان باغ

به علت سرمای شدید، بی‌توجهی اداره گاز و نبودن منابع گاز شهری، تعدادی از پرندگان باغ پرندگان شیراز که برخی از آن‌ها از گونه‌های نادر ماکیان‌اند، یخ زدتد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.