Share

نقاشی با نفت خام روی پارچه

02

گالری هما در خیابان کریم‌خان تهران در دی ماه میزبان نمایشگاهی از آثار امین روشن با نام «برف شادی» بود. امین روشن که خود زاده شهر نفتی مسجد سلیمان در خوزستان است، تصاویر کودکی خود از این محیط و تناقضات آن را روی بوم نقاشی آورده است. اما نکته برجسته در کار او انتخاب ماده‌ای ویژه‌ برای این کار است. او آثارش را با استفاده از نفت خام روی پارچه اجرا می‌کند. او این ماده سیاه را از درون نفت‌چاله‌های اطراف مسجد سلیمان جمع می‌کند؛ نفتی که بیش از یک‌صد سال است که در آن‌جا می‌جوشد و خاک را تبدیل به ترکیبی عجیب و ناشناخته کرده، چیزی شبیه به خمیر یا گل سیاه‌رنگ اما با جنس و بوی نفت. او ترکیب خاک و نفت را با چاپ سیلک اسکرین روی بوم‌ها پیاده می‌کند.

صفحه بعد:

هنرمندی در شهر نفت متولد می‌شود

Share