Share

برف شادی

04

در نمایشگاه «برف شادی» امین روشن لذت و شادی مبتنی بر کشف این ثروت افسانه‌ای را با شادی تولید شده توسط اسپری‌های برف شادی مقایسه می‌کند. به گفته امین روشن، اسپری برف شادی عمرش کوتاه است و از این رو شادی‌اش از عمرش نمی‌تواند بلند‌تر باشد. نفت در روزگار ما نیز به سان برف شادی است؛ ثروتی همراه با شادی‌های کاذب مدرن که کیفوری‌اش یک شبه تمام می‌شود.او می‌گوید صبح تولد، ما ماندیم و و تنهایی‌هامان و انبوهی از مضرات نفت اعم از تاریخی، اجتماعی، سیاسی، و به خصوص محیط زیستی.

صفحه بعد:

آلودگی‌های زیست‌محیطی در مسجد سلیمان

Share