ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«کمی بهار...»؛ شهرنوش پارسی‌پور- ۲۲

نيرالسادات و فرزندانش به خانه‌ى شوكت منتقل مى شوند و دوران پريشان احوالى به سر مى‌رسد. شوكت به شوهرش اعلام مى‌كند كه قصد كار كردن دارد و بايد ماشين نويسى ياد بگيرد.

بزرگ‌ کنید

نيرالسادات  و فرزندانش به خانه‌ى شوكت منتقل مى شوند و دوران پريشان  احوالى به سر مى‌رسد. شوكت به شوهرش اعلام مى‌كند كه قصد كار كردن دارد و بايد ماشين نويسى ياد بگيرد. او عاقبت به عنوان ماشين نويس در اداره ژاندارمرى استخدام مى شود...

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.