Share

روزنامه خراسان و مجله بخارا با شکایت دادستانی محاکمه می‌شوند.

به گزارش کلمه، روزنامه خراسان به “نشر اکاذیب به قصد تشویش افکار عمومی” و ماهنامه بخارا نیز به “نشر مطالب خلاف موازین اسلامی” متهم شده است.

کلمه تشکیل این پرونده‌ها را “ادامه فشار بر مطبوعات” دانسته است.

Share