Share

پس از بارش چند روزه برف، مردم رشت در پارک تاریخی باغ محتشم گرد هم آمدند و آدم برفی ساختند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

در همین زمینه:

سنگینی برف بر دوش گیلان و مازندران

گزارش میدانی از وضعیت گیلان و مازندران

ورود سپاه به روند امدادرسانی در گیلان و مازندران

بحران در مازندران و گیلان ادامه دارد

بحران برف مازندران را زمین‌گیر کرد

Share