ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

"۷۰ درصد کودکان کار تهران از خانواده‌های طبقه‌ متوسط هستند"

محمد نفريه، معاون اجتماعی سازمان

محمد نفريه، معاون اجتماعی سازمان بهزيستی ايران، کودکان کار را "ابزاری برای شيادی" دانست و گفت "۷۰ درصد از کودکان کار تهران خانواده‌هايی از طبقه‌ متوسط دارند".

به‌گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، محمد نفريه تعداد کودکان کار در تهران را "چهار تا پنج هزار نفر" اعلام کرد و گفت: "بسياری از اين کودکان خانواده‌های فقيری ندارند و از طبقه‌ متوسط هستند حتی برخی از خانواده‌های اين کودکان، خانه و ماشين دارند."

وی افزود: "طبق آخرين تحقيقات ما ۳۰ درصد از کودکان کار و خيابان در کل کشور و ۷۰ درصد از اين کودکان در شهرهای بزرگ از خانواده‌های فقير نيستند."

به‌گفته معاون اجتماعی سازمان بهزيستی تعداد زيادی از کودکان کار نيز جزو اتباع خارجی هستند.

محمد نفريه تأکيد کرد: "فقر اقتصادی اولين عامل کارکردن کودکان نيست بلکه اولين دليل سوء‌استفاده از آن‌هاست."

وی افزود: "ما آدرس همه اين کودکان را داريم. درواقع اين کودکان ابزار شيادی هستند تا احساسات مردم را تحريک کنند و محل درآمدی برای پدر خود يا کسانی که آن‌ها را سرپرستی می‌کنند؛ باشند."

معاون اجتماعی سازمان بهزيستی گفت: "تا وقتی مردم به آن‌ها کمک کنند، ادامه‌ کار کودک را تضمين کرده‌اند."

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.