ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

"آسمان" تاریک شد

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • hasani

    از موقعی که بنا به ادعای بی بی سی عکس یار پاریس در ماه دیده شد.  ماه سیاه و آسمان ایران تاریک شده است .

  • آلی

    خوب است ولی چه ارتباطی هست بین برق و خون؟!