حوزه هنری و عروسک‌های رهبری

یک سال از پیدایش حوزه هنری کودک و نوجوان می‌گذرد. گروهی از مسئولان حوزه هنری سیاست‌های تبلیغی‌شان را آشکار کردند: تولید عروسک‌های مورد نظر رهبری برای کودکان.