Share

در اروپا، ماه فوریه فصل جشن‌های خیابانی و کارنوال هاست. نزدیک به آخر ماه فوریه، جشن گرفتن جدی‌تر می‌شود و تعداد زیادی از مردم لباس‌های کمیک پوشیده و در خیابان‌ها می‌نوشند و می‌رقصند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

کارناوال به طور معمول شامل یک جشن عمومی و یا رژه خیابانی است که در آن افراد مختلف با لباس‌هایی از ترکیب برخی از عناصر سیرک مانند، ماسک‌های رنگارنگ، جامه‌های پر زرق و برق و آرایش‌های کمیک و اغراق‌آمیز، شرکت می‌کنند. در شکل امروزی جشن کارناوال، هدف این است که از زندگی روزمره بیرون بیایید و با جمع شادی کنید.

کارناوال است به طور سنتی در مناطق کاتولیک نشین در اروپا، اتفاق می‌افتاده و همین مناطق هم هنوز با جدیت به خیابان می‌آیند و در رژه‌های کارنوال شرکت می‌کنند.

عکس: AFP

Share