Share

در منطقه لیما در پرو، فعالان محیط زیست با ابتکاری تازه، کارگاه‌های آموزشی ترتیب داده‌اند که در آن تخته موج سواری با استفاده از بطری‌های پلاستیکی بازیافت شده ساخته می‌شود. همچنین، داوطلبان برای کودکان و نوجوانان کلاس موج سواری با شعار «به اقیانوس احترام بگذاریم» برگزار می‌کنند که همه می‌توانند با تخته‌های در آن شرکت کنند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

عکس: AFP

Share