ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

زندانيان اهل سنت به ممنوع از خروجی امام جمعه زاهدان اعتراض کردند

ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ که ﺩﺭ

ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ که ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﺭﺟﺎﯾﯽ‌ﺷﻬﺮ، ﺍﻭﯾﻦ ﻭ ﻗﺰل‌ﺤﺼﺎﺭ به‌سر می‌برند، با انتشار بيانيه‌ای، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍز ﺨﺮﻭﺝ ﺷﺪﻥ مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺯﻫﯽ، امام جمعه زاهدان ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩند.

مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺯﻫﯽ، امام جمعه زاهدان

به‌گزارش تارنمای کلمه، زندانيان اهل سنت در نامه خود ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ "ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ" ﺣﮑﻮﻣﺖ ايران ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ دانسته و نوشته‌اند: "ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ اين‌که ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ."

آن‌ها ضمن اشاره به سفر يک هفته پيش حسن روحانی، رئيس‌جمهور ايران به بندر جاسک در استان هرمزگان، گفته‌اند در ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺷﻌﺎﺭ برادری ﺷﯿﻌﻪ ﻭ ﺳﻨﯽ سر می‌دادند اما ﺩﺭ هفتم ﺍﺳﻔﻨﺪماه جاری، ۲۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ اهل سنت ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اين زندانيان اظهار اميدواری کرده‌اند که "ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻢ ﺑﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ، ﺍﺯ ﺮﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ، ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ آغاز به کار کرﺪﻩ ﺍﺳﺖ و مولوی ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ، ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‌شکل ﺭﺳﻤﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.