ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تجمع اعتراضی ماماها مقابل وزارت بهداشت ايران

به دنبال پيشنهاد وزارت بهداشت،

به دنبال پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران در مورد به کارگيری ماماها به‌عنوان پرستار، شماری از ماماها مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گزارش روزنامه اعتماد، معترضان در اين تجمع پلاکاردهايی که روی آن‌ها عباراتی همچون "ما ماما هستيم، پرستار نيستيم" و "مامايی پاينده باد" در دست داشتند.

 يکی از ماماهای حاضر در اين تجمع با بيان اين‌که "حذف مامايی در جامعه ما ظلمی به تمام مادران است"، گفت: "اگر بخواهيم استانداردهای جهانی را در نظر بگيريم، در حال حاضر با کمبود ماما هم روبه‌رو هستيم."

 وی افزود: "اما متأسفانه به علت شرايط کنونی نظام سلامت، تخصص سالاری و افزايش سزارين به صورت غيرعلمی باعث شده است تا ماماها و عملکردشان ناديده گرفته شوند."

 اين ماما با بيان اين‌که "جامعه پرستاری همگی قابل احترام هستند اما پزشک سالاری باعث شده است آن‌ها نيز بالين بيمار را رها کرده و در وزارت بهداشت، پست‌های مديريتی بگيرند"، افزود: "به همين خاطر می‌خواهند کمبود پرستار را با به‌کارگيری اقشار ديگر جبران کنند."

به‌گفته يکی ديگر از افراد حاضر در اين تجمع طرحی در وزارت بهداشت در حال کارشناسی برای تصويب است که بر اساس آن ماماها با گذراندن يک دوره يک ساله ۲۵ واحدی، می‌توانند به‌عنوان پرستار استخدام شوند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.