ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

"نگرانی مراجع دينی از کاهش جمعيت شيعيان در ايران"

 ناصر رفيعی، از روحانيان و

 ناصر رفيعی، از روحانيان و مدرسين دينی ايرانی از نگرانی مراجع تقليد شيعه نسبت به کاهش جمعيت شيعيان در ايران خبر داد.

یه‌گزارش تارنمای جهان، ناصر رفيعی، عصر روز پنج‌شنبه ۱۵ اسفندماه در يک همايش دینی به کاهش جمعيت شيعیان و "برتری يافتن جمعيت اهل سنت" اشاره کرد و گفت: "در سال تحصيلی جديد در پايه اول ابتدايی جمعيت دانش‌آموزان شيعه و با اهل سنت برابری می‌کرد همچنين در يکی از شهرهای آذربايجان اين جمعيت به صورت ۷۰ به ۳۰ شده است يعنی ۷۰ درصد اهل سنت و تنها ۳۰ درصد جمعيت شهر شيعه هستند و اين يک خطر جدی است."

رفيعی افزود: "مراجع تقليد نسبت به موضوع کاهش جمعيت اظهار نگرانی کرده و در مجالس خود درباره پيری جمعيت متذکر می‌شوند."

به‌گفته وی سه موضوع مهمی که مبلغين دینی بايد در مجالس خود متذکر شوند، "تشکيل خانواده، تحکيم خانواده و بحث توليد نسل" است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • samad

  پزشکان نگران کم شدن شمار بیمارند، پاسبانها نگران کمبود دزد، قصابها نگران کمبود گوسفند، مرده شور ها نگران کمبود مرده و آخوند هم نگران کمبود شیعه! از طرف دیگر همه ی اینها اگر بفهمند مشتری هایشان از یک حدی هم بیشتر شده اند ناراحت می شوند چون اینها همه مشتری را برای سود خود و در حدی می خواهند که بتوانند ازشان منفعتی ببرند و نه بیشتر از آن. نه پزشک عاشق بیماری است، نه پاسبان طالب دزد، نه قصاب دل داده ی گوسفند، نه مرده شور شیفته ی مرده و نه آخوند کشته ی شیعه.

 • روشنفکر پیر

  توجه صرف به تعداد افراد ریشه در افکار سنتی و قدیمی دارد که نفوس فرادان را موجب برتری می دانست. گو اینکه امروزه در برخی از مناطق جهان می توان به آن نگاه کرد ولی اینگونه تفکرات ناشی از یک ذهن خرافه گرا و ناتوان است

 • انسان

  با این وضعیتی معیشتی مردم بایدم این اوضاع پیش بیاد و جمعید کمبشه .... نتیجه کارگزاران احمق مملکتمونه

 • حسین

  این آمار نمیتواند درست باشد احتمالا درجهت توجیه شعار افزایش جمعیت توسط خامنه ای است.

 • محسن

  گور بابای شیعه و اخوند و مراجع احمق