ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

يک معلم در برابر ديدگان مردم شلاق خورد

حکم شلاق پيمان نودينيان، عضو

حکم شلاق پيمان نودينيان، عضو هيات مديره‌ انجمن صنفی معلمان کردستان با حکم دادگستری سنندج در برابر ديدگان مردم اجرا شد.

حکم شلاق پيمان نودينيان معلم کرد در ملاءعام اجرا شده است.

به گزارش کردپا، اين معلم به اتهام "توهين به مأمور دولت در حين انجام وظيفه" از سوی شعبه ١٠٥ دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ۲۰ ضربه شلاق و حبس تعليقی محکوم شده بود.

اين معلم کرد از سال ١٣٨٤ تا ١٣٨٧ به همراه مختار اسدی، فعال فرهنگی کرد به استان زنجان تبعيد شده بود.

در طول چند سال اخير پيمان نودينيان، حسين رحيميان، کامل فتاحی، جمال هبکی، محمد منيری، حامد دنيايی، عارف ابراهيمی، حامدعلوی جانی، ملکی، زارع  و زندی‌نيا از جلمه فعالان حقوق صنفی معلمان در مناطق کردنشين بوده‌اند که احضار، بازداشت و يا به زندان محکوم شده‌اند.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • arass

  جالب توجه خانم اشتون که با مقنعه و خندان به دست بوسی امده ؟!

 • اایران دوست

  نو عاًَ در یک جا معه دمکرات 3 قشر از سا غلین در حیطه دولت را با ید مورد تو جه قرار داد، ا - قضات 2- ارتش 3- معلمین. البته نه اینکه دیگر شغل ها را نبا ید مورد تو جه قرار دهد، این 3 دسته شا غل بخا طر حسسا یت شغل آنها میبا شد. قا ضی اگر از نظر داشتن آزادی و استقلال و مسئله امرار مآش برای او مشکلاتی پیش آید، پدیده حقو قی و اجرای عدا لت زیر سوأل میرود و ضر به بزرگی در همه ابعاد اقتصادی، فر هنگی، امنیت و سایر جر یانات کشور پیش خوا هد آمد. 2 - ارتشی ها را بخا طر حفظ دفاع از مرز های کشور و خد مت در آنچه در یک جا معه دمکرات ایجاب میکند، با ید مورد اهمیت قرار داد، نا بتواند وظیفه خود را بنحو احسن انجام دهد و وارد بازی های قدرت نشود وعا مل دست گروه و عده خوا صی نشود، تا از ایجاد کودتا و یا شر کت در کشتار مردم در اعترا ضات و خواسته های دمکراتی مردم دخا لت کند. 3 معلمین این قشر که در تعلیم و تر بیت جا معه و سا خته شدن افراد و شخصیت ها برای خدمت به کشور سهم بزرگی را دارد ، مخو صاَ این قشر(معلمین) با ید در همه امور بآنها خوب رسیدگی شود، زیرا آن قا ضی عا دل و خدمت کار وا قعی و یا آن ارتشی با وفا به میهن و ملت، پر وردهای معلمین خوب میتوانند با شند. زیرا اگر آموزش و پرورش صحیحی در کشوری نبا شد، فا تحه دمکراتی در آن کشور خوانده شده است. و این بد بختی هست که جا مهع ما سا ل هاست گریبان گیر او شده، و باین ساده گی ها هم نمیتوان از آن گریخت . خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. خوب کشوری که معلم او را در انظار مردم شلاغ بز نند، چه حال و آینده میتوان برای آن تصور کرد تو خود حدیث مفصل از این مجمل بخوان .

 • nvh

  دستتون درد نکنه این بود مزد دست ایه معلم نه .باید دارش میزدین

 • یک معلم در برابر دیدگان مردم شلاق خورد - اخباربدون مرزاخبار بدون مرز

  […] مشروح خبر را از منبع آن بخوانید […]