ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

پرتره‌های هشت مارس

پیام‌های روز جهانی زن

بیش از صد سال از کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست که بنیان‌گذاران روز جهانی زن بودند می‌گذرد و امروز روز جهانی زن به همه کسانی تعلق دارد که در گوناگونی هویت‌های جنسیتی و چارچوب‌های باوری، به مبارزه با تبعیض‌های جنسی و جنسیتی می‌پردازند.

حکومت جمهوری اسلامی سال‌هاست که با جشن‌های ۸ مارس در ایران مقابله می‌کند اما کنشگران حقوق زنان، همچنان راهی برای بزرگداشت روز جهانی زن پیدا می‌کنند.

پرتره‌های هشت مارس مجموعه‌ای از پیام‌های افرادی است که هریک در چارچوب نظری خود، از طریق نوشتن، پژوهش، کنشگری یا کار هنری به مبارزه با نابرابری‌هایی می‌پردازند که جنبه‌های جنسی و جنسیتی دارد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • پرتره های هشت مارس

    […] منبع این مطلب زمانه […]

  • بهاره

    بدون شرح: بر ماست که بر برابری زنان و مردان در تمامی عرصه‌های اجتماعی تاکید کنیم، «حتی» برتری زنان را در پاره‌ای عرصه‌ها تشخیص دهیم.